ook een prachtig stukje grond huren?

Tuinverhuur

Ons tuinencomplex is in drie terreinen verdeeld. Op het deel dat grenst aan de Hulst mogen geen kassen worden geplaatst. Als u een tuin wilt huren is het het zinvol van te voren te overwegen of u een kas wilt plaatsen. De tuinen die we verhuren zijn 50 m2 tot 200 m2. De hoogte van de contributie, huur, borg- en afkoopsommen ziet u hieronder.

 

Waarom al die bedragen?

De contributie en huur liggen voor de hand. De sleutels voor hek en gereedschapsruimte zijn duur, vandaar deze borgsom. Sommige leden vertrekken met de noorderzon, de vereniging moet dan de rommel opruimen en eventueel afvoeren, vandaar een bescheiden bedrag voor het schoon opleveren van de gehuurde tuin. Het tuinencomplex moet onderhouden worden. Dat doen we met elkaar. Wie daar niet aan meedoet betaalt een boete/afkoopsom.

 

Kosten

Jaarlijks worden tijdens de algemene ledenvergadering de contributie en huur vastgesteld. Onderstaand een overzicht van de kosten waarmee u te maken krijgt als u bij ons een tuin huurt.

 

De contributie bedraagt €21,05 per jaar.

De tuinhuur per 100 m2 is €30,30 per jaar.

Sinds 2010 worden huur en contributie tenminste verhoogd met het inflatiecijfer.

 

Het eerste jaar betaalt u voor de sleutel een borgsom van € 50,-.

Bij verlies van de sleutel is de kostprijs van een nieuwe sleutel beduidend meer dan de borgsom.

Ook betaalt u het eerste jaar een borgsom van € 65,- voor het schoon opleveren van de opgezegde tuin.

 

Van de leden wordt verwacht dat zij een aantal keren per jaar meewerken aan het gemeenschappelijk onderhoud van ons complex. De verschillende werkzaamheden worden in overleg verdeeld. Als leden zich aan deze werkzaamheden onttrekken is een afkoopsom verplicht van 

€ 50,- per jaar.

Direct na de ledenvergadering in het begin van het jaar ontvangt u de vastgestelde contributie nota.

 

Voor informatie of aanmelden als lid kunt u of

het contact- of aanmeldformulier invullen.

Ook lid worden van onze prachtige vereniging?